28 Kasım 2019

ZİDEK Komite ve Kurullar

Danışma Kurulu

1. Prof. Dr. Günal AKBAY (Koordinatör)
2. Prof. Dr. Atilla ERİŞ
3. Prof. Dr. Ercan EFE
4. Prof. Dr. Hasan ÇELİK
5. Prof. Dr. Güçlü YAVUZCAN

6. Zir. Yük Müh. Özden GÜNGÖR

Finans Komitesi (01.03.2019-31.12.2020)

1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK Başkanı)
2. Ayzin KÜDEN (Üye, ZİDEK Başkan Yardımcısı)
3. Ahmet ÇOLAK (Üye, ZİDEK Üyesi)

Aday Belirleme Komitesi (01.03.2019-31.12.2020)

1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK Başkanı)
2. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı)
3. Murat AKKURT (Üye, ZAK Başkan Yardımcısı)

Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi (01.07.2018-30.06.2020)

1. Ayzin KÜDEN (Başkan, ZİDEK Başkan Yardımcısı)
2. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı)
3. Hamdi ARPA (Üye, ZAK Üyesi)

Ölçütler Komitesi (30.06.2019-30.06.2021)

1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK Başkanı)
2. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı)
3. Hamdi ARPA (Üye, ZAK Üyesi)

Sürekli İyileştirme Komitesi (11.05.2019-30.06.2020)

1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK Başkanı)
2. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı)
3. Ayzin KÜDEN (Üye, ZİDEK Başkan Yardımcısı)
4. Ahmet ÇOLAK (Üye, ZİDEK Üyesi)
5. Berker TELEK (Üye, ZAK Üyesi)

Tutarlılık Kontrol Komitesi (01.03.2019-31.12.2020)

1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK Başkanı)
2. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı
3. Murat AKKURT (Üye, ZAK Başkan Yardımcısı)

İngilizce Çeviri Çalışma Grubu (Süresiz)

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ