Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Günal AKBAY (Koordinatör)
 2. Prof. Dr. Ercan EFE
 3. Prof. Dr. Hasan ÇELİK
 4. Zir. Yük Müh. Özden GÜNGÖR
 5. Zir. Müh. M. Ülkü KARAKUŞ
 6. Su Ürünleri Müh. Serkan ILGAZ

Finans Komitesi (31.12.2022-31.12.2024)

 1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK YK Başkanı)
 2. Ayzin KÜDEN (Üye, ZİDEK YK Başkan Yardımcısı)
 3. H. Güçlü YAVUZCAN (Üye, ZİDEK YK Sayman Üye)

Aday Belirleme Komitesi (31.12.2022-31.12.2024)

 1. İsmail KARACA (Başkan, ZAK Başkanı)
 2. Murat AKKURT (Üye, ZAK Başkan Yardımcısı)
 3. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Üye, ZİDEK YK Başkanı)

Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi (31.12.2022-31.12.2024)

 1. Ayzin KÜDEN (Başkan, ZİDEK Başkan Yardımcısı)
 2. Canan F. ABAY (Üye, ZAK Üyesi)
 3. M. Bülent TORUN (Üye, ZAK Üyesi)

Ölçütler Komitesi (01.07.2021-01.07.2023)

 1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK YK Başkanı)
 2. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı)
 3. Züleyha OĞUZ (Üye, ZAK ZMO Temsilcisi)
 4. M. Bülent TORUN (Üye, ZAK Üyesi)

Sürekli İyileştirme Komitesi (02.03.2021-02.03.2023)

 1. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan, ZİDEK YK Başkanı)
 2. Berker TELEK (Üye, ZAK KalDer Temsilcisi)
 3. İsmail KARACA (Üye, ZAK Başkanı)
 4. Ayzin KÜDEN (Üye, ZİDEK Başkan Yardımcısı)
 5. Ahmet ÇOLAK (Üye, ZİDEK Üyesi)

Tutarlılık Kontrol Komitesi (02.03.2021-02.03.2023)

 1. İsmail KARACA (Başkan, ZAK Başkanı)
 2. Berker TELEK (Üye, ZAK KalDer Temsilcisi)
 3. M. Selami İLERİ (Üye, ZAK TARMAKBİR Temsilcisi)
 4. Canan F. ABAY (Üye, ZAK Üniversite Temsilcisi)
 5. M. Bülent TORUN (Üye, ZAK Üniversite Temsilcisi)

İngilizce Çeviri Çalışma Grubu (Süresiz)

İbrahim ORTAŞ (Başkan, ZAK Üniversite Temsilcisi)
Doruk İLGAZ (Üye, ZİDEK İktisadi İşletmesi Ofis Yöneticisi)

Uluslararasılaşma Komisyonu (Süresiz)

 1. Atilla ERİŞ
 2. Uygun AKSOY
 3. Ece TURHAN

ZAK Toplantılatına Katılacak Yönetim Kurulu Temsilcisi
Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (ZİDEK YK Başkanı)

ZİDEK YK Toplantılarına Katılacak ZAK Başkanı
İsmail KARACA (ZAK Başkanı)