Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1966’da Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1972’de Ziraat Doktoru, 1977’de Doçent ve 1983 yılında da Uludağ Üniversitesi’nde Profesör oldu. 1996’da Belarus Bilimler Akademisi tarafından “Onursal Doktora”ya layık görüldü. Çeşitli tarihlerde uzun süreli olarak bilimsel proje ve araştırma amacı ile Almanya’da Bonn, Siegen ve Hohenheim Üniversiteleri ile Geilweilerhof Araştırma Enstitüsü’nde; ABD’de West Virginia Üniversitesi’nde konuk profesör olarak bulundu. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nda 1989-1991 tarihleri arasında Başkan Vekili; 1992-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı; 2001-2004 yılları arasında TÜBİTAK-TOGTAG’da Yürütme Kurulu Üyesi; 2005-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul’da Temel Alan Doçentlik Komisyonu Üyesi; 2004-2012 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve 2008-2012 arasında da YÖK-Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye ve Almanya arasındaki uluslararası anlaşma çerçevesinde Türkiye tarafı koordinatörü olarak Türk-Alman Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. 2012-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri olarak da görev yaptı. “Üniversitelerde Akademik Kalite Değerlendirmesi ve Akreditasyon” ile “Üniversitelerde Kaynak Tahsisi ve Finansman” konularında Türkiye’de yaptığı çalışmalardan ayrı olarak Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde projeler yürüttü. 1994-1998 arasında 4 yıl süre ile Türkiye-Almanya ortak projesi olan lisansüstü öğrencilere dönük “Yaz Akademisi” çalışmalarının Türkiye koordinatörlüğünü ve yürütücülüğünü yaptı. Ulusal ve uluslararası nitelikli 300’den fazla bilimsel yayını ve çeşitli dergilerde editörler kurulu üyeliği vardır.

Prof. Dr. Atilla ERİŞ, Haziran 2019 tarihinden itibaren ZİDEK Danışma Kurulu Üyesi olarak ve 25.06.2021 tarihinden itibaren ZİDEK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.