27 Kasım 2019

ZİDEK Üyeler

 1. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN
 2. Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
 3. Prof. Dr. Mehmet KURAN
 4. Prof. Dr. İsmail KARACA
 5. Zir. Müh. Özden GÜNGÖR
 6. Dr. Hüseyin VELİOĞLU
 7. Prof. Dr. Güngör YILMAZ
 8. Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU
 9. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
 10. Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK
 11. Prof. Dr. Turan KARADENİZ
 12. Prof. Dr. Halit APAYDIN
 13. Prof. Dr. İrfan ASLAN
 14. Prof. Dr. Hasan TOSUN
 15. Prof. Dr. Hülya İLBİ
 16. Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ
 17. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım CANBOLAT
 18. Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ
 19. Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
 20. Prof. Dr. Kadir SALTALI
 21. Prof . Dr. Ece TURHAN
 22. Yrd. Doç. Dr.Mustafa YORGANCILAR
 23. Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
 24. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER
 25. Prof. Dr. Zahide KOCABAŞ
 26. Prof. Dr. Ebru ŞENEL
 27. Prof. Dr. Hasan Sabri ÖZTÜRK
 28. Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
 29. Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
 30. Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
 31. Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
 32. Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN
 33. Prof. Dr. Fatma Yeşim OKAY
 34. Doç. Dr. Umut TOPRAK
 35. Prof. Dr. F. Canan ABAY
 36. Prof. Dr. Atilla ERİŞ
 37. Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU
 38. Prof. Dr. Hasan ÇELİK
 39. Prof. Dr. Ercan EFE
 40. Prof. Dr. Güçlü YAVUZCAN
 41. Araş. Gör. Çağatay YILDIRIM
 42. Doç. Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ
 43. Doç. Dr. M. Tolga ESETLİLİ
 44. Doç. Dr. Sıdıka EKREN
 45. Prof. Dr. Uygun AKSOY
 46. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk COŞKUN