28 Kasım 2019

ZİDEK Başvuru Formu

2021-2022 DÖNEMİ
LİSANS PROGRAMLARI
DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU*

Lütfen, bu formu ZİDEK tarafından değerlendirme yapılmasını istediğiniz tüm mühendislik lisans programlarınızın her biri için ayrı ayrı ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim(1) programlarınızın her biri için de ayrı bir form kullanarak doldurunuz.

Değerlendirme yapılması istenen tüm programlar için doldurduğunuz formları Fakülte Dekanlığı başvuru yazısının eki olarak, en geç 31 Ocak 2021 (1. Başvuru Dönemi) / 31 Mayıs 2021 (2. Başvuru Dönemi) tarihine kadar elektronik ortamda başvurunuzu yapınız ve  aşağıdaki adrese iletiniz.

Başvuru  formu için tıklayınız

Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
ZİDEK İktisadi İşletmesi
Meşrutiyet Mah. Karanfil Sokak.  Hisar Apt. No:28/20
Kızılay-Ankara
Tel: 0 312 419 04 99
Faks: 0 312 419 04 98
E-posta: info@zidek.org.tr

*Web Sayfamız üzerinden yapılacak on line başvuru formu aşağıda verilmiştir.


2021-2022 Dönemi Lisans Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Başvuru Formu

 (“Dekanlık Başvuru Yazısını” lütfen buraya yükleyiniz) *