2023-2024 DÖNEMİ
LİSANS PROGRAMLARI
DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU*

Lütfen, bu formu ZİDEK tarafından değerlendirme yapılmasını istediğiniz tüm mühendislik lisans programlarınızın her biri için ayrı ayrı ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programlarınızın(1) her biri için de ayrı bir form kullanarak doldurunuz.

Değerlendirme yapılması istenen tüm programlar için doldurduğunuz formları Fakülte Dekanlığı başvuru yazısının eki olarak, en geç 31 Ocak 2023 (1. Başvuru Dönemi / 1-31 Ocak 2023) / 31 Mayıs 2023 (2. Başvuru Dönemi / 1-31 Mayıs 2023) tarihine kadar elektronik ortamda başvurunuzu yapınız ve aşağıdaki adrese iletiniz.

Başvuru formu için tıklayınız

Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
ZİDEK İktisadi İşletmesi
Meşrutiyet Mah. Karanfil Sokak. Hisar Apt. No:28/20
Kızılay-Ankara
Tel: 0 312 419 04 99
Faks: 0 312 419 04 98
E-posta: info@zidek.org.tr

*Web Sayfamız üzerinden yapılacak online başvuru formu aşağıda verilmiştir.

(1)Benzer Öğretim Programları: Normal Öğretim mühendislik programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan programlar (Örnekler: İkinci Öğretim mühendislik programları, aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan mühendislik programları, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak mühendislik programları)


2023-2024 Dönemi Lisans Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Başvuru Formu

(“Dekanlık Başvuru Yazısını” lütfen buraya yükleyiniz) *