28 Kasım 2019

ZİDEK Değerlendirici Eğitimi

ZİDEK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacak olanların daha önceden bir değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Program değerlendiricisi adaylarını,

  • ZİDEK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,
  • Değerlendirme becerisini geliştirme,
  • Değerlendirici davranışını geliştirme,
  • Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama,
  • Değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirme

konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır. 

Bu amaçla Kasım 2019 tarihine kadar iki adet değerlendirici eğitim çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Bu çalıştaylardan birincisi 18.05.2019 tarihinde MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent PLATİN tarafından “ZİDEK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı” olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalıştaya ZİDEK Yönetim Kurulu, ZİDEK ZAK Kurulu ve Dışarıdan alanla ilgili akreditasyon tecrübeleri olan önceki Rektörler ve YÖK üyeleri ile Su ürünleri Mühendisliğini temsilen bir öğretim üyesi toplam 22 kişi eğitime katılmıştır.

Eğitim sonucunda katılımcılara Değerlendirici Eğitimine katılım sertifikası verilmiştir.

Bu çalıştaylardan ikincisi 02.11.2019  tarihinde MÜDEK Danışma Kurulu Koordinatörü Doç.Dr. A. Erbil PAYZIN tarafından “ZİDEK Akreditasyon Süreçleri Çalıştayı olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaya 13 kişi katılmıştır.

ZİDEK, 2020-2021 takvim yılı döneminde Üniversiteler,  Sektör/İş dünyasındaki değerlendiricilere ve  öğrenci değerlendiricilere değerlendirme eğitimlerine yönelik Pandemi süreci nedeniyle Değerlendirici Eğitim Çalıştaylarını online olarak düzenlemeye devam etmektedir.

ZİDEK’in 2020 yılında Değerlendirici Eğitim talepleri aşağıda verilmiştir:

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)’ne 12.02.2020 tarihinde ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerine yönelik olarak Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden ZİDEK Değerlendirici Eğitim talebi gelmiştir.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)’nedeğerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik ZİDEK Değerlendirici Eğitim talebi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 18.10.2020 tarihinde gelmiştir.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)’ne 14.10.2020 tarihinde ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerine yönelik olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden ZİDEK Değerlendirici Eğitim  talebi gelmiştir.