ZİDEK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacak olanların daha önceden bir değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekmektedir.

ZİDEK Program değerlendiricisi adaylarını,

  • ZİDEK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,
  • Değerlendirme becerisini geliştirme,
  • Değerlendirici davranışını geliştirme,
  • Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama,
  • Değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirme

konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır.

18  Mayıs 2019 tarihinden günümüze kadar yapılan ve aşağıda belirtilmiş olan 12 Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı aracılığıyla çoğu Üniversite (öğretim üye ve yardımcıları, öğrenciler), Özel Sektör, Kamu, STK ve Meslek odası ve Derneklerden toplam 400 katılımcıya eğitim verilmiştir. ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitimi alan katılımcılardan 233 kişi ZİDEK Değerlendirme takımlarında yer almak ve ZİDEK Değerlendiricisi olmak üzere başvurmuştur.

12) 06-07 Mayıs 2022 Türk PDR Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) (Çevrimiçi)
11) 11-12 Aralık 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
10) 10-11 Temmuz 2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
9) 10-11 Nisan 2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
8) 20-21 Şubat 2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
7) 26-27 Aralık 2020 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
6) 28-29 Kasım 2020 Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
5) 07-08 Kasım 2020 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
4) 24-25 Ekim 2020 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
3) 25-26 Eylül 2020 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
2) 02 Kasım 2019 ZİDEK Akreditasyon Süreçleri Çalıştayı (Ankara Üniv. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Ankara)
1) 18 Mayıs 2019 ZİDEK YK ve ZAK Üyelerine (Ankara Üniv. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Ankara)