A. Berker Telek 1991 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. “Kalite Yönetimi” alanındaki yüksek lisans eğitimini 1994-95 yıllarında İngiltere’de City Üniversity’de tamamladı. Tez çalışmasını “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasında Başarıyı Etkileyen Faktörler ve Kalite Bölümünün Değişen Rolü” konusunda gerçekleştirdi.

1991-2001 yılları arasında Arçelik Buzdolabı ve Bulaşık Makinası fabrikalarında kalite yönetimi konusunda çeşitli görevlerde bulundu. Bu zaman zarfında, kalite maliyetleri, ISO 9000, ISO 14000, Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme, Kalite Fonksiyonunun Yayılımı (QFD), Hata Türü ve Etki Analizi (FMEA) konularında çalışmalar gerçekleştirdi ve projeler yönetti. Bulaşık Makinası işletmesinde Kalite Çemberleri sistemini ve bu kapsamda ekip çalışmalarını yönetti. Arçelik’te uygulanan 6 Sigma çalışmaları kapsamında “Karakuşak” ünvanını kazandı ve bu konuda projeler yönetti. 2001-2006 yılları arasında KalDer Ankara Şubesi’de Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Bu süre zarfında birçok kuruluşta stratejik planlama, süreç yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli uygulanması gibi kurumsallaşma çalışmalarını planladı ve yürütülmesini sağladı. 2006-2008 yılları arasında MAN Türkiye A.Ş. firmasında Kalite Güvence Yöneticisi olarak “Quality Gates”, tedarikçi geliştirme sistemlerinin kurulması, kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmalarını yönetti.

Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde “Baş Değerlendirici” ve “Değerlendirici” olarak görev aldı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bünyesinde birçok kuruluşda EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde dış değerlendirme projesine baş değerlendirici olarak liderlik etmekte olan A. Berker Telek, bugüne değin üretim, hizmet, eğitim, sağlık, telekominikasyon, enerji, bilişim hizmetleri gibi çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren elliyi aşkın kuruluşun yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin değerlendirmesinde bulundu.

TOBB bünyesinde oda ve borsalar için tasarlanan akreditasyon sisteminin geliştirilmesi çalışmalarında yer aldı. Her yıl oda ve borsaların akreditasyon sistemi kapsamında değerlendirici olarak rol almaktadır.

KalDer bünyesinde “Süreç Yönetimi”, “Stratejik Yönetim”, “Kalite Çemberleri”, “EFQM Mükemmellik Modeli”, “Özdeğerlendirme”, “Liderlik”, “Kurumsal Risk Yönetimi”, “FMEA” gibi konularda eğitim vermektedir. Yine KalDer bünyesinde verilen Kalite Çemberleri ve Kaizen ödül sürecini tasarladı. Halen Ödül Süreci Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, birçok kuruluşun ödül değerlendirmesinde rol aldı.

2008 yılında ORSA Yönetim Danışmanlığı Ltd. şirketini kuran A. Berker Telek, şirket bünyesinde Kurumsallaşma, EFQM Mükemmellik Modeli, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim, Risk Yönetimi ve kalite yönetim sistemleri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu bağlamda, üretim sektöründe MAN Türkiye AŞ, Türk Traktör AŞ, Sabancı Holding, İstikbal Mobilya AŞ, Kardemir AŞ, enerji sektöründe Enerjisa, Opet, inşaat sektöründe IC İÇTAŞ AŞ, Knauf AŞ, Treysan AŞ, Kam Beton AŞ gibi birçok özel sektör kuruluşunda ve çeşitli kamu kurumlarında yönetim danışmanlığı hizmetleri gerçekleştirilmiştir. ZİDEK ZAK üyesi olarak görev yapmaktadır.