TMMOB tarafından 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumuna ZAK Üyemiz Hamdi ARPA katılarak  ZİDEK – Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğini tanıtan bir sunum yapmış ve sözkonusu sunum Bildiriler Kitabında (ISBN : 978-605-01-1208-5) yayınlanmıştır.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİNE (ITEAC) ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA, “Tarımsal Öğretimin 175. Yılında Akreditasyon ve Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” başlıklı bir sunum yapmıştır ve bu sunum Kongre Kitabında (ISBN: 978-605-80108-4-0) yayınlanmıştır.