31 Ekim 2019

ZİDEK Akreditasyon Bedelleri


Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2022-2023 dönemi akreditasyon bedellerinde Yönetim Kurulunun 07.12.2021 tarih ve 2021/8 sayılı toplantısı ile bir önceki döneme göre değişiklik yapılmamıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme(1)

27.890 TL + KDV

27.890 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)

21.580 TL + KDV

21.580 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme(2)

13.950 TL + KDV

13.950 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt Göster(3)

21.580 TL + KDV

21.580 TL + KDV

Raporla Kanıt Göster(3)

13.950 TL + KDV

13.950 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2022-2023 döneminde programlarının Genel  Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • %30’u ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2022 ayı (II. Başvuru dönemi için  Ağustos 2022) içinde,
  • %35’i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2022 (II. Başvuru dönemi için Şubat 2023) ayı içinde,
  • geri kalanı (%35) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**

tahsil edilecektir. 

 **Genel değerlendirmesi yapılan kurumların akreditasyon bedellerinin geri kalan %35’i, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak ZİDEK Ölçütleri

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Önemli not: Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat edilmesi Gerekli Konular (Sürüm 2.0-08.04.2019) belgesinin dikkatle incelenmesi önerilir.