31 Ekim 2019

ZİDEK Akreditasyon Bedelleri


Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
2021-2022 dönemi akreditasyon bedellerinde Yönetim Kurulunun 02.11.2019 tarih ve 2019/3 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre değişiklik yapılmıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme(1)

19.000 TL + KDV

14.700 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)

14.700 TL + KDV

14.700 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme(2)

9.500 TL + KDV

9.500 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt Göster(3)

14.700 TL + KDV

14.700 TL + KDV

Raporla Kanıt Göster(3)

9.500 TL + KDV

9.500 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2021-2022 döneminde programlarının Genel  Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • %30’u ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2021 ayı (II. Başvuru dönemi için  Ağustos 2021) içinde,
  • %35’i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2021 (II. Başvuru dönemi için Şubat 2022) ayı içinde,
  • geri kalanı (%35) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**

tahsil edilecektir. 

 **Genel değerlendirmesi yapılan kurumların akreditasyon bedellerinin geri kalan %35’i, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak ZİDEK Ölçütleri

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Önemli not: Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat edilmesi Gerekli Konular (Sürüm 2.0-08.04.2019) belgesinin dikkatle incelenmesi önerilir.