ZİDEK, YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’na değerlendirilmek ve yetkilendirilmek üzere 26 Haziran 2020 tarihinde başvurmuş ve 8 Temmuz 2020 tarihinde 2 yıl süreyle Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi verilerek yetkilendirilmiştir.

8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ziraat Fakülteleri eğitim programlarına ilaveten Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri eğitim programlarının akreditasyonu yetkisi de eklenerek ZİDEK Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi YÖKAK tarafından iki yıl süre ile uzatılmıştır.