28 Kasım 2019

ZİDEK Değerlendirici Çağrısı

ZİDEK Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

ZİDEK, eğitim programlarının ZİDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya sektör/iş dünyasından değerlendiriciler aramaktadır.
Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Ziraat Mühendisliği eğitim programlarında kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk görevi yerine getirecektir.

2011 yılında kurulan ZİDEK, akreditasyon değerlendirmelerine başlamak üzere Kasım 2019 döneminde YÖKAK’tan akreditasyon yetkisi almak üzere başvurmuştur. Ziraat Fakültelerinde yaklaşık 300’e yakın program olduğu dikkate alındığında, akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için yeni gönüllülerin katkılarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Akademisyen adaylar için yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış eğitim programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları; Sektör/iş dünyasından adaylar için Ziraat Mühendisliği eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarının en az birinde deneyim sahibi olmaları arzulanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde; Ziraat Mühendisliği alanlarında öncelikli olmak üzere, ilgili diğer tüm eğitim alanlarında değerlendirici başvuruları beklenmektedir.

Başvurularınızı soylemez@zidek.org.tr veya info@zidek.org.tr adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş ZİDEK –  Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.