ZİDEK Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

ZİDEK, eğitim programlarının ZİDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya sektör/iş dünyasından değerlendiriciler aramaktadır.

Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitim programlarında kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk görevi yerine getirecektir.

2011 yılında kurulan ZİDEK, akreditasyon değerlendirmelerine başlamak üzere 26 Haziran 2020 döneminde YÖKAK’tan akreditasyon yetkisi almak üzere başvurmuş ve 8 Temmuz 2020 tarihinde 2 yıl süreyle Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi verilerek yetkilendirilmiştir. 8 Temmuz 2022 tarihinde ZİDEK Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’nin Ziraat Fakülteleri eğitim programlarına ilaveten Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri eğitim programlarının akreditasyonu yetkisi de eklenerek YÖKAK tarafından iki yıl süre ile uzatılmıştır. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerinde toplam 300’ün üzerinde program olduğu dikkate alındığında, akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için yeni gönüllülerin katkılarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Akademisyen adaylar için yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış eğitim programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları; Sektör/iş dünyasından adaylar için Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarının en az birinde deneyim sahibi olmaları arzulanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde ilgili tüm eğitim alanlarında değerlendirici başvuruları beklenmektedir.

Başvurularınızı soylemez@zidek.org.tr veya info@zidek.org.tr adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş ZİDEK – Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.