ZİDEK Danışma Kurulu

Yönetim Kuruluna önemli konularda danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Prof. Dr. Günal AKBAY (Koordinatör)
Prof. Dr. Atilla ERİŞ
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Hasan ÇELİK
Prof. Dr. Güçlü YAVUZCAN
Zir. Yük. Müh. Özden GÜNGÖR