28 Kasım 2019

ZİDEK Danışma Kurulu

ZİDEK Danışma Kurulu (2019-2021)

Yönetim Kuruluna önemli konularda danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Prof. Dr. Günal AKBAY (Koordinatör)
Prof. Dr. Atilla ERİŞ
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Hasan ÇELİK
Prof. Dr. Güçlü YAVUZCAN
Zir. Yük Müh. Özden GÜNGÖR