Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Sağlığı Bölümü’nden 1981’de Lisans, 1982’de Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Boruma Bölümünde Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı üniversitede 1992 yılında Entomoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve  1999 yılında Profesör ünvanlarını almıştır. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne “Dekan” olarak, 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma  Bölümüde 2008-2012 yılları arasında Bölüm Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında Entomoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018 yılında Kadroların Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’ne aktarılması sonucu bu Bölümde çalışmaya devam etmektedir. Yayınlanmış 7 kitabı ile birlikte verdiği bilimsel eser sayısı 278’dir. 2011 yılında başlayan ilk ZİDEK kuruluş aşamasından itibaren gerek kurucu üyelik gerekse yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Yine ilk kuruluşu ile birlikte ZAK başkanı olarak görev almış, halen bu görevi yürütmektedir.