Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümünden, 1986 yılında, Lisans diplomasını almıştır. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalında, 1992’de Yüksek Lisans, 1997 yılında da Doktora çalışmasını tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümünde, 1997 yılında Yardımcı Doçent,  2004 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Aynı Üniversitede, Senato tarafından, Fen Bilim Alanından, 2012 yılında, Üniversite Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde, 2015 yılında, Bölüm Başkanı, Ziraat Fakültesinde 2016-2020 yılları arasında, Dekan olarak görev yapmıştır. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. M. Bülent Torun Bitki Besleme alanında, özellikle mikro elementlerin toprakta ve bitkide davranışları ve fonksiyonları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda Uluslararası ve Ulusal projelerde (TÜBİTAK, DPT, TAGEM ve Bireysel Araştırma Projeleri) yürütücü veya araştırmacı olarak görev almıştır. Çalışma konularıyla ilgili çok sayıda araştırma makaleleri bulunmaktadır. 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren ZİDEK ZAK üyesi olarak görev yapmaktadır.