28 Kasım 2019

ZİDEK Kurum Eğitimi

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), Kurum eğitimlerine hedefleri doğrultusunda mümkün olan en geniş kitleye ulaşacak şekilde devam etmektedir.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), 2020 döneminde de kurum eğitimlerine aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda mümkün olan en geniş kitleye ulaşacak şekilde pandemi nedeniyle Çevrimiçi Online olarak devam etmiştir.

ZİDEK’e başvurmayı planlayan Ziraat Fakülteleri Lisans Programlarının yöneticileri ve öğretim kadrosunu,

  • Ziraat Fakülteleri eğitim programlarının değerlendirme ve akreditasyonu ile ZİDEK hakkında genel bilgiler,
  • ZİDEK değerlendirme ölçütleri ve akreditasyonundaki temel kavramlar,
  • ZİDEK değerlendirme ölçütleri ve anlamları,
  • ZİDEK ölçütlerindeki çıktı tabanlı sürekli iyileştirme yaklaşımının Ziraat Mühendisliği Lisans programlarına uygulanması,
  • ZİDEK değerlendirme süreci; Fakülte ve Bölümlerin akreditasyon hazırlıkları,
  • Özdeğerlendirme raporları,
  • Ziyaret Öncesi, Ziyaret ve Ziyaret Sonrası dönemlerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve
  • Değerlendirme takımlarınca yapılan kurum ziyaretleri

konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar gerçekleştirilmektedir.

2 Kasım 2019 tarihinden günümüze kadar yapılan ve aşağıda verilen 10 Kurum Eğitim Çalıştayı aracılığıyla çoğu üniversite olan toplam 511 katılımcıya eğitim verilmiştir.

2021 yılında ZİDEK, Kurum Eğitimlerine yukarıda belirtilmiş olan amaçları doğrultusunda devam etmektedir.

10) 09 Nisan 2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
9) 19 Şubat 2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)

8) 15 Şubat 2021 Su Ürünleri Fakülteleri (Çevrimiçi)
7) 25 Aralık 2020 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
6) 27 Kasım 2020 Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
5) 06 Kasım 2020 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
4) 31 Ekim 2020 TMMOB ZMO Genel Merkez, İl Temsilcileri ve Şube Başkanları (Çevrimiçi)
3) 23 Ekim 2020 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
2) 02 Ekim 2020 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Çevrimiçi)
1) 02 Kasım 2019 ZİDEK YK ve ZAK Üyelerine (Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü/Ankara)