Türkiye’de ziraat, orman ve su ürünleri mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve ziraat, orman ve su ürünler eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde sürekli değerlendirme, öğrenme ve gelişme kültürüne katkıda bulunmayı ve beklentilerini sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir. Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için ZİDEK aşağıdaki değerlere sıkı sıkıya bağlı kalacaktır.

Güvence Verme: ZİDEK, Ülkemiz ziraat, orman ve su ürünleri eğitiminin niteliği ile ilgili tüm paydaşlara ve topluma güvence vermek temel amacımızdır.

Hizmet Odaklılık: ZİDEK çalışanları ve gönüllüleri hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı ve sevecen bir ilişki kurar ve sürdürürler. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdırlar. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim: Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle ZİDEK, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir ve kendi iç süreçlerini sunduğu hizmetleri geliştirir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Değer Yaratma: ZİDEK, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, ZİDEK değerlendirme ekipleri (takımları) ziraat, orman ve su ürünler mühendisliği eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışırlar.

Katılımcılık ve İşbirliği Geliştirme: Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle ZİDEK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

Şeffaflık, Hesap Verebilme ve Sosyal Sorumluluk: ZİDEK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu sürekli bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Etik Yaklaşım: ZİDEK çalışanları ve gönüllüleri paydaşlara karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu nedenle, ZİDEK Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergilerler.