Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programlar

2023-2024 değerlendirme döneminde ZİDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen ZİDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans programları 31 Ocak 2023 tarihine kadar (ikinci dönem başvuruları için de 31 Mayıs 2023 tarihine kadar) ZİDEK’e başvuru yapmak zorundadır.

Birinci başvuru dönemi için 31 Ocak 2023, ikinci başvuru dönemi için 31 Mayıs 2023 tarihlerine akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2023-2024 döneminde değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir.

İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapan bir program ile ilgili olarak bir kurumda

  • mezun vermiş olan ikinci öğretim programı ve/veya
  • mezun diplomaları akreditasyon başvurusu yapılan program diplomalarından farklı olmayan benzer öğretim programları*

sürdürülmekteyse, bu programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

  • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
  • Kurumlar bu programların ZİDEK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
  • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programları veya benzer öğretim programlarının değerlendirme başvuruları ilgili program mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.

* Benzer Öğretim Programları: Başvurusu yapılan mühendislik (Ziraat, Orman, Su Ürünleri) türü programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan ve aynı diplomayı veren programlar (örnekler: aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan programlar, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak programlar) Bu programların ücretlendirilmesi İkinci Öğretim programları ücretlendirilmesi gibi yapılacaktır.

Akreditasyon başvuru sürecindeki önemli tarihler her iki başvuru dönemi için aşağıda verilmiştir.

 

2023-2024 I. DÖNEM BAŞVURUSU*
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarihİşlem
31 Ocak 2023*Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28 Şubat 2023Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Mart 2023 – 31 Mart 2023Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
1 Nisan 2023 – 7 Temmuz 2023Kurumların özdeğerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
7 Temmuz 2023 – 31 Ağustos 2023Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi. Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi
1 Eylül 2023 – 14 Eylül 2023Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
1 Kasım 2023 – 31 Aralık 2023Kurum ziyareti
1 Aralık 2023 – 31 Mart 2024Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

*31 Ocak 2023: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için birinci başvuru dönemi son tarihidir.

Önemli Not: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların Zidek Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu doldurularak ZİDEK İktisadi İşletmesi Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar kadar info@zidek.org.tr adresine de gönderilmesi önemle tavsiye edilir.

2023-2024 II. DÖNEM BAŞVURUSU*
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarihİşlem
31 Mayıs 2023**Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28 Haziran 2023Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Temmuz 2023 – 31 Temmuz 2023Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
1 Ağustos 2023 – 9 Kasım 2023Kurumların özdeğerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
9 Kasım 2023 – 31 Aralık 2023Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi. Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi
1 Ocak 2024 – 14 Ocak 2024Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
1 Ocak 2024 – 28 Şubat 2024Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
1 Mart 2024 – 31 Mayıs 2024Kurum ziyareti
1 Mayıs 2024 – 31 Temmuz 2024Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

**31 Mayıs 2023: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için ikinci başvuru dönemi son tarihidir.

Önemli Not: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların Zidek Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu doldurularak ZİDEK İktisadi İşletmesi Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar kadar info@zidek.org.tr adresine de gönderilmesi önemle tavsiye edilir.

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2023-2024 dönemi akreditasyon bedelleri, ZİDEK Yönetim Kurulunun 28.11.2022 tarih ve 2022/6 sayılı toplantısında alınan kararla güncellenmiştir.

Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme TürüNormal Öğretimİkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1)79.690 TL + KDV79.690 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)64.900 TL + KDV64.900 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2)39.900 TL + KDV39.900 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3)64.900 TL + KDV64.900 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3)39.900 TL + KDV39.900 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2023-2024 döneminde programlarının Genel Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • %40’ı ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2023 ayı (II. Başvuru dönemi için Ağustos 2023) içinde,
  • %20’si özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2023 ayı (II. Başvuru dönemi için Şubat 2024) içinde,
  • geri kalanı (%40) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**

tahsil edilecektir.
**Genel değerlendirmesi yapılan kurumların akreditasyon bedellerinin geri kalan %40’ı, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak ZİDEK Ölçütleri

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Önemli not: Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat edilmesi Gerekli Konular (Sürüm 2.1-01.01.2023) belgesinin dikkatle incelenmesi önerilir.