31 Ekim 2019

ZİDEK Akreditasyon Başvurusu

Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programlar

2021-2022 değerlendirme döneminde ZİDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen ZİDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans programları 31 Ocak 2021 tarihine kadar (ikinci dönem başvuruları için de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar) ZİDEK’e başvuru yapmak zorundadır.

 

Birinci başvuru dönemi için 31 Ocak 2021, ikinci başvuru dönemi için 31 Mayıs 2021 tarihlerine akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2021-2022 döneminde değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki Ziraat Fakülteleri lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir.

İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir. 
Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapan bir program ile ilgili olarak bir kurumda

  • mezun vermiş olan ikinci öğretim programı ve/veya
  • mezun diplomaları akreditasyon başvurusu yapılan program diplomalarından farklı olmayan benzer öğretim programları*

sürdürülmekteyse, bu programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

  • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
  • Kurumlar bu programların ZİDEK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
  • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programları veya benzer öğretim programlarının değerlendirme başvuruları ilgili program mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.

* Benzer Öğretim Programları: Başvurusu yapılan mühendislik (Ziraat) türü programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan ve aynı diplomayı veren programlar (örnekler: aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan programlar, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak programlar) Bu programların ücretlendirilmesi İkinci Öğretim programları ücretlendirilmesi gibi yapılacaktır.

Akreditasyon başvuru sürecindeki önemli tarihler her iki başvuru dönemi için aşağıda verilmiştir.

2021-2022 I. DÖNEM BAŞVURUSU*
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarih 

İşlem 

31 Ocak 2021*

Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu

28/29 Şubat 2021 

Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi

1 Mart – 31 Mart 2021

Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması

1 Nisan – 06 Temmuz 2021

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi

7 Temmuz -31 Ağustos 2021

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi.

Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi

1Eylül- 14 Eylül 2021

Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.

1 Eylül-31 Ekim 2021

Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi

2 Kasım – 31 Aralık 2021

Kurum ziyareti

1 Aralık 2021 – 1 Mart 2022

Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

*31 Ocak 2021: Yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için birinci başvuru dönemi son tarihidir. 

Önemli Not: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların Zidek Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu, doldurularak ZİDEK İktisadi İşletmesi Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar info@zidek.org.tr ve soylemez@zidek.org.tr adreslerine de gönderilmesi önemle tavsiye edilir.

 

2021-2022 II. DÖNEM BAŞVURUSU**

ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

 

Tarih 

İşlem 

31 Mayıs 2021**

Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu

28 Haziran 2021 

Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi

1 Temmuz – 31 Temmuz 2021

Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması

2 Ağustos– 8 Kasım 2021

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi

8 Kasım 2021-31 Aralık 2021

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi.

Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi

3 Ocak 2022- 17 Ocak 2022

Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.

3 Ocak 2022-28 Şubat 2022

Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi

6 Mart 2022 – 31 Mayıs 2022

Kurum ziyareti

2 Mayıs 2022- 29 Temmuz 2022

Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

**:31 Mayıs 2021: Yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için ikinci başvuru dönemi son tarihidir. 

Önemli Not: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların Zidek Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu, doldurularak ZİDEK İktisadi İşletmesi Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar kadar info@zidek.org.tr ve soylemez@zidek.org.tr adreslerine de gönderilmesi önemle tavsiye edilir.

 Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2021-2022 dönemi akreditasyon bedellerinde Yönetim Kurulunun 20.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre son iki yıl içerisindeki enflasyon ve harcama kalemleri ve masrafları da dikkate alarak değişiklik yapılmıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme(1)

27.890 TL + KDV

27.890 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)

21.580 TL + KDV

21.580 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme(2)

13.950 TL + KDV

13.950 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt Göster(3)

21.580 TL + KDV

21.580 TL + KDV

Raporla Kanıt Göster(3)

13.950 TL + KDV

13.950 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2021-2022 döneminde programlarının Genel  Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • %30’u ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2021 ayı (II. Başvuru dönemi için  Ağustos 2021) içinde,
  • %35’i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2021 (II. Başvuru dönemi için Şubat 2022) ayı içinde,
  • geri kalanı (%35) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**

tahsil edilecektir. 
** Genel değerlendirmesi yapılan kurumların akreditasyon bedellerinin geri kalan %35’i, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak ZİDEK Ölçütleri

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Önemli not: Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat edilmesi Gerekli Konular (Sürüm 2.0-08.04.2019) belgesinin dikkatle incelenmesi önerilir.