Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ZİDEK İktisadi İşletmesi

İşletme Müdürü
Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

İdari ve Mali İşler Yöneticisi
Ali AKDOĞANBULUT

Ofis Yöneticisi
Doruk İLGAZ

İletişim Bilgileri
Meşrutiyet Mahallesi Karanfil Sokak Hisar Apt. No: 28/20
Çankaya/ Ankara

Vergi Dairesi ve No
Çankaya V.D./ No: 9990997498

Ticaret Sicil No
Ankara/432114

Banka/Şube/Hesap No./IBAN
Türkiye İş Bankası
Dışkapı Şubesi
4206-1331746
TR53 0006 4000 0014 2061 3317 46