27 Kasım 2019

ZİDEK’in Amacı

Farklı disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için değerlendirme, akreditasyon  ve bilgilendirme çalışmaları yapmak suretiyle ülkemiz Ziraat Mühendisliği Eğitiminin kalitesini yükseltilmesine katkı sağlamak;

Analitik düşünebilen çözüm odaklı, girişimci, güncel ve gelişmekte olan bilim ve teknolojileri kavrayan, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli Mühendisler yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamaktır.