Farklı disiplinlerdeki Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri eğitim programları için değerlendirme, akreditasyon ve bilgilendirme çalışmaları yapmak suretiyle ülkemiz Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği Eğitiminin kalitesini yükseltilmesine katkı sağlamak;

Analitik düşünebilen çözüm odaklı, girişimci, güncel ve gelişmekte olan bilim ve teknolojileri kavrayan, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli Mühendisler yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamaktır.