28 Kasım 2019

ZAK Üyeleri

ZAK –  Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

 (2019-2021 Takvim Yılları Arası)
Prof. Dr. İsmail Karaca (Başkan) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç.Dr. Murat Akkurt (Başkan Yardımcısı) Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Baydar (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)
Prof.Dr. Nebahat Sarı (Çukurova Üniversitesi)
Prof.Dr. Hüseyin Erten (Çukurova Üniveristesi)
Zir. Müh. Hamdi Arpa (Tarım Bakanlığı) TMMOB ZMO YK üyesi
Zir. Yük. Müh. Reşit Uzunçam (TÜRKAK) TZYMB üyesi
Mak. Müh. A. Berker Telek (KAL-DER)

Dr. M. Selami İleri (TARMAKBİR) ADG Başkanı
Dr. Nilgün Sezer Akman (TÜSÜAB) Tek. Bir. Başkanı
Zir. Müh. İbrahim  Karakoyunlu (TDSYMB) Genel Sekreteri