ZAK – Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

Ziraat Fakülteleri eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması ZİDEK’in bağımsız bir organı olan Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) tarafından yürütülür

ZAK, yedi (7) üniversite öğretim üyesi, bir (1) Meslek Odası TMMOB ZMO (Ziraat Mühendisleri Odası), bir (1) kalite ve/veya akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi (Kal-Der), üç (3) sektör temsilcisi ve bir (1) öğrenci temsilcisi olmak üzere, toplam onüç (13) üyeden oluşur. ZAK üyeleri için tıklayınız.

ZAK, program değerlendirme faaliyetlerini bu amaçla oluşturduğu program değerlendirme takımları aracılığı ile yürütür

ZAK’ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon süreci ayrıntıları ZİDEK-Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 4.01 – 01.01.2023) ve ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 3.1 – 01.01.2023) başlıklı ZİDEK belgelerinde tanımlanmıştır.