ZAK – Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

 Ziraat Fakülteleri eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması ZİDEK’in bağımsız bir organı olan Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) tarafından yürütülür

ZAK, beşi (5) üniversite öğretim üyesi, biri  (1) Meslek Odası TMMOB ZMO (Ziraat Mühendisleri Odası), biri (1) Meslek Kuruluşu TZYMB (Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği) temsilcisi, biri (1) kalite ve/veya akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi (Kal-Der), üçü (3) sektör temsilcisi olmak üzere, toplam onbir (11) üyeden oluşur. ZAK üyeleri için tıklayınız.

ZAK, program değerlendirme faaliyetlerini bu amaçla oluşturduğu program değerlendirme takımları aracılığı ile yürütür

 ZAK’ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon süreci ayrıntıları ZİDEK-Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 4.0 – 03.05.2021) ve ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 3.0 – 03.05.2021) başlıklı ZİDEK belgelerinde tanımlanmıştır.