Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünden emekli öğretim üyesi olup, aynı fakültede 1997-1999 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve 2005-2012 yılları arasında Dekanlık görevlerini yürütmüştür. Tarım Orman ve Su Ürünleri Dekanlar Konseyi’nin 2008 yılındaki görevlendirmesi ile ZİDEK Derneğinin kurulmasında görev almıştır. Haziran 2015’ten itibaren de ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel çalışmalarında ilgi duyduğu alanlar; meyvecilikte fizyolojik çalışmalar, sert çekirdekli meyve ıslahı, badem ve incir seleksiyonu ve yetiştiriciliği konularıdır. Ayrıca, moleküler markırların ıslahta kullanımı, ılıman iklim meyvelerinde dinlenme fizyolojisi ve dinlenmenin kesilmesi çalışmaları araştırma konuları arasındadır. Bu konulara ilişkin olarak birçok ülkede kısa ve uzun süreli ziyaretler ve eğitim çalışmaları yapmıştır. “Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği” (ISHS)’nin “Ilıman İklim Meyvelerinin Tropik ve Subtropiklerde Yetiştiriciliği” (TFTS) Çalışma Grubunun başkanlığını 1996 yılından itibaren yürütmektedir. Ayrıca, 2018 yılında ISHS’nin ülke temsilciliği (Country member) görevini almıştır.

Dört adet Acta Horticulturae kitabının editörlüğünü, uluslararası bir adet bölüm yazarlığı ve editörlüğü, ulusal iki kitapta bölüm yazarlığı, bir kitapta editörlüğü bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası onlarca makalede hakemlik yapmış, bilimsel toplantılarda bilim komitelerinde görev almıştır. Bugüne kadar altı uluslararası sempozyum ve iki workshop ve birçok ulusal toplantılar ve birer Uluslararası ve Ulusal Kongre organizasyonunda görev almıştır.

Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN’in 185 araştırma makalesi bulunmaktadır. Altı doktora öğrencisi farklı üniversitelerde akademik kadrolarda görev yapmaktadır. On iki yüksek lisans öğrencisi de çeşitli kuruluşlarda çok iyi pozisyonlarda çalışmaktadır. Halen altı Doktora ve yedi Yüksek Lisans tezine Danışmanlık görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.