1949 yılında Karabük ili Eskipazar ilçesinin Köyceğiz/Çavuşlar köyünde doğmuştur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’te tamamlamıştır.

Beş yıllık öğrenimin başladığı 1967 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nü, 1972 yılında “Bölüm Birincisi” olarak bitirmiştir.

1974 yılında, mezun olduğu bölümün Bağ-Bahçe Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başlamış, 1978 yılında “Ziraat Doktoru”, 1982 yılında “Yardımcı Doçent”, 1983 yılında “Doçent” ve 1988 yılında “Profesör” unvanını almıştır.

Yöneticiliğinde 25 Yüksek Lisans, 5 Doktora tezi tamamlanmıştır. Yayımlanmış 3 kitabı ( Genel Bağcılık, Genel Bahçe Bitkileri, Üzüm Çeşit Kataloğu ) ile birlikte 26’sı yabancı dilde (İngilizce) olmak üzere toplam 136 yayını bulunmaktadır.

Ülkemiz bağcılığının ve asma fidanı üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak, ülkemizin hemen her yöresinde bilimsel araştırma projeleri ve uygulamalı eğitim programları yürütmüş, konferanslar ve seminerler vermiş, bilimsel toplantıların düzenleme ve bilim kurullarında görevler üslenmiş; panel, festival, fuar ve sergilere katılmıştır.

14 farklı ülkeye gerçekleştirdiği 37 mesleki seyahatte, ülkemizi temsilen bilimsel bildiriler sunmuş, bilimsel/teknik araştırmalar ve incelemeler yapmış, FAO eksperi olarak ülkemizi temsil etmiş, fuar ve sergilere katılmıştır.

1992-2018 yılları arasında, kimi vakıf (Kalevak/Kalecik-Ankara) ve firmalara ( Sunfidan/Salihli-Manisa, Likya/Elmalı-Antalya, Doluca/İstanbul, Sanset-Vinero/Çanakkale, Fidan A.Ş./Ankara), Ankara Üniversitesi adına koordinatörlük ve teknik danışmanlık yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 1978-1979 döneminde “Fakülte Asistan Temsilcisi” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”; Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 1983- 1989 yılları arasında “Başkan Yardımcısı”, 1995-1998 yılları arasında “Bölüm Başkanı” ve “Fakülte Kurulu Üyesi” olarak görev yapmıştır.

2010 yılının Temmuz ayında 37 yıllık akademik hayatını emekli olarak noktalamıştır.

2015 yılında “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası” tarafından hizmet ödülüne layık görülmüştür.

Aynı kurumda “Meyvecilik Bilim Dalı” öğretim üyesi olarak 1973-2010 yılları arasında görev yapan Prof.Dr. Menşure Çelik ile evlidir ve Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan bir kızı (Ceren Çelik) vardır.

Halen K.K.T.C.’nin Lefke kentindeki Lefke Avrupa Üniversitesi’ne bağlı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin Akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Haziran 2019 tarihinden itibaren Prof.Dr. Hasan ÇELİK, ZİDEK Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.