31 Ekim 2019

ZİDEK Akreditasyon Çalışmaları

Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmaları

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 2020 yılında başlamayı planlamaktadır. ZİDEK, YÖKAK’tan yetki aldığı durumda Ziraat Fakülteleri lisans programlarını değerlendirecek olup , 2021-2022 değerlendirme dönemlerinde (I. ve II. Başvuru dönemleri için) her bir dönem için 5-6 programın değerlendirmesini planlanmaktadır. 

ZİDEK program değerlendirme çalışmaları, ZAK’ın (Ziraat fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve ZİDEK’in yayımlamış olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, Ziraat Fakülteleri eğitim programlarından herhangi birinin akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler. 

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. 2021 yılından itibaren en az bir programın genel değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme takımlarında bir öğrenci değerlendirici de bulundurulacaktır.

Her değerlendirme döneminde, başvurduğu Ziraat Fakülteleri lisans eğitim programlarının değerlendirmesi yapılacak her yükseköğretim kurumu için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur. Takım başkanları ve eş başkanları, ZAK’ta halen görev yapan veya daha önce görev yapmış olan üyeler arasından veya en az iki dönem program değerlendiricisi olarak görev yapmış, deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir. 

Program değerlendiricileri, kendi alanlarında uzman ve Ziraat  mühendisliği eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve profesyonel mühendisler arasından seçilir. Her program değerlendiricisinin, değerlendirme ziyaretlerinde görev almadan önce, ZİDEK tarafından verilen bir program değerlendiricisi eğitim programını tamamlamış olması gerekir. ZİDEK’in Mayıs 2019 itibarıyla sözkonusu alanda eğitimli 25 değerlendiriciden oluşan bir değerlendirme havuzu bulunmaktadır.

Öğrenci değerlendiriciler, programları akredite edilmiş fakültelerin önerdiği öğrenciler arasından 2021 yılından itibaren ZİDEK Aday Belirleme Komitesi tarafından seçilecektir.  Her öğrenci değerlendiricinin, değerlendirme takımlarında görev almadan önce, ZİDEK tarafından verilecek olan bir öğrenci değerlendirici eğitim programını tamamlamış olması gerekir. 

ZİDEK idari personeli dışında, ZİDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.