Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmaları

ZİDEK, YÖKAK tarafından 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi verilerek yetkilendirilmiştir ve Ziraat Fakülteleri lisans programlarını  2021-2022 değerlendirme dönemlerinde I. Başvuru dönemi olan 1-31 Ocak 2021 tarihlerinde başvuran programların değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini işletmeye başlamıştır. ZİDEK Yönetim Kurulunun 03.05.2021 tarih ve 2021/5 sayılı toplantısında II. Başvuru dönemi olan 1-31 Mayıs 2021 tarihlerinde COVID-19 salgını sebebiyle başvuru alınmamasına karar verilmiştir

2021-2022 I. Başvuru dönemi olan 1-31 Ocak 2021 tarihlerinde 24 lisans program ilk kez genel değerlendirme başvurusunda bulunmuştur. Bu programlar arasından 10 lisans programı için değerlendirme takımları oluşturulmuş ve Aralık 2021 döneminde kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu 10 lisans programı için akreditasyon kararları 28.03.2022 tarihinde verilmiş ve ZİDEK web sitesinden kamuya ilan edilmiştir. (ZİDEK Akredite Program Listesi)

ZİDEK program değerlendirme çalışmaları, ZAK’ın (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve ZİDEK’in yayımlamış olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, Ziraat Fakülteleri eğitim programlarından herhangi birinin akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. 2021 yılından itibaren en az bir programın genel değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme takımlarında en az bir öğrenci değerlendirici de bulundurulmaktadır.

Her değerlendirme döneminde, başvurduğu Ziraat Fakülteleri lisans eğitim programlarının değerlendirmesi yapılacak her yükseköğretim kurumu için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur. Takım başkanları ve eş başkanları, ZAK’ta halen görev yapan veya daha önce görev yapmış olan üyeler arasından veya en az iki dönem program değerlendiricisi olarak görev yapmış, deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir.

Program değerlendiricileri, kendi alanlarında uzman ve Ziraat  mühendisliği eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve profesyonel mühendisler arasından seçilir. Her program değerlendiricisinin, değerlendirme ziyaretlerinde görev almadan önce, ZİDEK tarafından verilen bir program değerlendiricisi eğitim programını tamamlamış olması gerekir. ZİDEK’in Mayıs 2019 tarihinden günümüze kadar sözkonusu alanda deneyimli (Öğretim üye ve Yardımcıları ile Öğrenciler, Özel Sektör ve Kamu Sektöründe çalışan Ziraat Mühendisleri, meslek odası ve diğer meslek örgütlerinden katılan Ziraat Mühendisleri) 190 değerlendiriciden oluşan bir değerlendirme havuzu bulunmaktadır.

Öğrenci değerlendiriciler, programları akredite edilmiş fakültelerin önerdiği öğrenciler arasından 2021 yılından itibaren ZİDEK Aday Belirleme Komitesi tarafından seçilmektedir.  Her öğrenci değerlendiricinin, değerlendirme takımlarında görev almadan önce, ZİDEK tarafından verilecek olan bir öğrenci değerlendirici eğitim programını tamamlamış olması gerekir.

ZİDEK idari personeli dışında, ZİDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.