Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 3 Haziran 2022 tarihinde saat 13:00-14:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açış konuşmaları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu YÜCEL ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN tarafından yapılmıştır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Üyeleri Prof. Dr. Canan F. ABAY, Prof. Dr. M. Bülent TORUN ve Daha fazla okuyunZiraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 3 Haziran 2022 tarihinde saat 13:00-14:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.[…]

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 3 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00-10:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açış konuşmaları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur SUNLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit FİLİZ ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN tarafından yapılmıştır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Daha fazla okuyunZiraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 3 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00-10:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.[…]

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 1 Haziran 2022 tarihinde saat 13:00-14:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açış konuşmaları, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan TURGUT ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN tarafından yapılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA, Daha fazla okuyunZiraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 1 Haziran 2022 tarihinde saat 13:00-14:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.[…]

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 1 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00-10:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açış konuşmaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN tarafından yapılmıştır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA, ZİDEK ZAK Üyeleri Daha fazla okuyunZiraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 1 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00-10:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.[…]

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) – ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin açış konuşmaları, PDR-EPDAB Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN tarafından yapılmıştır. Çalıştay eğitimlerini ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK ZAK Üyesi Prof. Dr. M. Bülent TORUN gerçekleştirmiştir. Çalıştay 114 katılımcı Daha fazla okuyunTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) – ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.[…]

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) – ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına yönelik olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) tarafından talep edilen 2 günlük “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacaktır. Çalıştay, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail Daha fazla okuyunTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) – ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.[…]

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir.

ZİDEK, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurum Eğitim Çalıştayını ilk defa olarak yüz yüze gerçekleştirmiştir. ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA, 21 katılımcıya ziraat fakültelerinin değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları süreçlerinin daha iyi tanınması amacıyla sunumlar, örnek olay çalışmaları ve karşılıklı tartışma etkinlikleri ile tüm gün süren bir çalıştay gerçekleştirmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yüz yüze olarak yapılacaktır.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyonu çalışmalarına yönelik olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 22 Nisan 2022 Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yüz yüze olarak yapılacaktır. Kurum Eğitim Çalıştayı, ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA tarafından gerçekleştirilecektir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 15 Nisan 2022 Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin açış konuşmaları, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat DEMİREL ve ZİDEK ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan ABAY tarafından yapılmıştır. Gün boyunca süren eğitimleri ZİDEK ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan ABAY ve ZİDEK ZAK Üyesi Prof.Dr. M. Bülent TORUN gerçekleştirmiştir. Eğitim 87 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yapılacaktır.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyonu çalışmalarına yönelik olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 15 Nisan 2022 Cuma günü yapılacaktır. Kurum Eğitim Çalıştayı, ZİDEK-ZAK Üniversite Temsilcisi üyesi Prof. Dr. Canan F. ABAY ve ZİDEK-ZAK Üniversite Temsilcisi üyesi Prof. Dr. M. Bülent TORUN  tarafından gerçekleştirilecektir.