Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Makinaları Bölümünden 1984 yılında lisans derecesini aldı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalında 1986 yılında Yüksek Lisans 1990 yılında da Doktora derecelerini aldı. Tarım Makinaları Bölümünde 1985 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevlerine 1991 yılında Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent unvanını alarak devam etmiş ve 2002 yılında Profesörlüğe atama ve yükseltilmesi yapılmıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde 1995-1998 yılları arasında Kalecik MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996 yılında Bölüm Başkan Yardımcılığı,1996-1999 Fakülte Kurulu Doçent temsilciliği,1996-2004 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2008-2015 yılları arasında Ziraat Fakültesi Dekanlığı olmak üzere akademik yönetim görevlerinde bulunmuştur. Bu süreçte kurulan ZİDEK derneğinin kurucu Başkanlığını yapmıştır ve halen Yönetim Kurulu Üyesidir. TMMOB ZMO, TZYMB, Tarım Makinaları Derneği, Ankara Üniversiteliler Derneği ve Vakfı üyelikleri, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkan Vekilliği gibi sivil toplum çalışmaları bulunmaktadır. Alanında çok sayıda yayın ve projeleri bulunmaktadır. Açık Öğretim Fakültesi Tarım Ön Lisans Programı Program Koordinatörüdür. Halen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.