Deneyimli program değerlendiricilerini ZİDEK Derneği üyesi olmaya davet ediyoruz

Tüm faaliyet alanı, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahını ileri götürülmesi hedefine yönelik olan derneğimiz deneyimli program değerlendiricilerini derneğe üye olmağa davet ediyor.

ZİDEK Tüzüğü Madde 3(a) ZİDEK’in amaçlarını gerçekleştirmek için katkıda bulunabilecek, ziraat, orman veya su ürünleri fakültelerinde veya zirat, orman ve su ürünleri eğitimi-öğretiminde aktif olarak görev yapan öğretim üyeleri, ve Madde 3(b) uyarınca amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle ZİDEK’in amaçlarını destekleyecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla ZİDEK üyesi olabilirler.

Üyelik kararı sonrasında ilgili gerçek /tüzel kişi üyelik ödentisi öder. Üyeler belirlenen yıllık üyelik aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler.

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda ZİDEK üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

ZİDEK üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır.

a) ZIİDEK tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,
c) ZİDEK organlarınca alınan kararlara uymamak,
d) Madde 3’de belirtilen üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Vefat nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

Bu koşulu sağlayan ZİDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz.

Üyelik başvurusunda gereken belgeler için lütfen ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ile (info@zidek.org.tr) iletişime geçiniz.