1992 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Ege Üniversitesinde yüksek lisans derecesini aldı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesinden doktora derecesini aldı. Doktora sonrası eğitimine 2003-2005 yılları arasında Volcani Center Bet Dagan-İsrail’de MASHAV bursiyeri olarak devam etti. 1996-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2000 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde göreve başladı ve 2003 yılında Yardımcı Doçent oldu, 2008 yılına kadar bu kurumda görev yaptı. 2008 yılında Doçent olarak göreve başladığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 2013 yılında Profesör unvanını aldı. Aynı üniversitede Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Volcani Center (İsrail, 1998) ve Nova Scotia Tarım Koleji’nde (Kanada, 2011) farklı dönemlerde bitki biyoteknolojisi ve moleküler bitki fizyolojisi üzerine araştırma ve akademik çalışmalar yaptı. Ece Turhan, 2010-2013 yıllarında Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu ve akademik-idari olarak çok sayıda komisyon başkanlığı yaptı. Turhan, üniversite genelinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2022 yılından itibaren Üniversite Senatörü olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanında birçok araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer almıştır. Danışmanlığında yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri, kitap editörlüğü, makaleleri, bildirileri ve kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ece Turhan, 2011 yılından beri ZİDEK üyesi olup, 07.12.2021 tarihinden itibaren ZİDEK Uluslararasılaştırma Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.