29 Mart 2022

ZİDEK Akreditasyon Listesi

ZİDEK tarafından akreditasyon verilen lisans programlarının listesi (29 Mart 2022 itibarıyla)

 

Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Zootekni Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024

 

Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Bahçe Bitkileri Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Bitki Koruma Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024

 

Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Süt Teknolojisi Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Tarla Bitkileri Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024
Zootekni Lisans Programı 28.03.2022 – 30.09.2024