ZİDEK tarafından akreditasyon verilen lisans programlarının listesi (29 Mart 2022 itibariyle)

 

Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Zootekni Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024

Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Bahçe Bitkileri Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Bitki Koruma Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024

Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Süt Teknolojisi Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarla Bitkileri Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Zootekni Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024