ZİDEK tarafından akreditasyon verilen lisans programlarının listesi (13 Mart 2023 itibarıyla)

 

Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Zootekni Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024

Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Zootekni Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025

Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Bahçe Bitkileri Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Bitki Koruma Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarla Bitkileri Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024

Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Bahçe Bitkileri Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Bitki Koruma Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Süt Teknolojisi Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarım Ekonomisi Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Tarla Bitkileri Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Zootekni Lisans Programı28.03.2022 – 30.09.2024

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ZİDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

Bahçe Bitkileri Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Bitki Koruma Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025
Zootekni Lisans Programı28.03.2023 – 30.09.2025