ZİDEK Tüzüğü ile bu tüzük gereği oluşturulan ve ZİDEK etkinliklerinde kullanılmakta olan yönetmelik, yönerge ve diğer belgeler aşağıda listelenmiştir.

TÜZÜK:

YÖNETMELİKLER:

YÖNERGELER:

 • ZİDEK Aday Belirleme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0-18.04.2018) – pdf
 • ZİDEK Arşivleme Yönergesi (Sürüm 2.0-08.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (Sürüm 3.0 -08.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 3.0-03.05.2021) – pdf  Güncellendi 
 • ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0 – 18.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0-18.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Tanıtım ve Sunum Yönergesi (Sürüm 1.0-03.05.2021) – pdf  Yeni  

DEĞERLENDİRİCİLER VE KURUMLAR İÇİN BELGELER:

Lisans Programları

 • ZİDEK 2022-2023 Dönemi Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu – docx  Yeni 
 • ZİDEK Ziraat Fakülteleri Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.3-07.12.2021) – pdf  Güncellendi 
 • ZİDEK Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.2-03.05.2021) – docx pdf   Güncellendi 
 • ZİDEK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.0-08.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Ara Rapor Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.0-08.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm 2.1-03.05.2021) – docx pdf   Güncellendi 
 • ZİDEK Öğrenci Değerlendirici Raporu (Sürüm 1.0-08.04.2019) – docx pdf
 • ZİDEK Program Değerlendirici Çizelgesi (FORM 3) (Sürüm 2.1-03.05.2021) – docx pdf  Güncellendi
 • ZİDEK Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 3.0-29.09.2019) – pdf

Uzaktan Değerlendirme

 • ZİDEK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 1.1-31.05.2021) – pdf  Yeni Güncellendi
 • ZİDEK Özdeğerlendirme Ek Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.0-03.05.2021) – pdf   Yeni

Genel

 • ZİDEK Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi (Sürüm 2.0-18.04.2018) – pdf
 • ZİDEK Raporları Yazım Kuralları (Sürüm 1.0-18.04.2018) – pdf
 • ZİDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları (Sürüm 2.1-03.05.2021) – pdf  Güncellendi

DİĞER BELGELER:

 • ZİDEK Değerlendirici Aday Anketi (Sürüm 1.1-03.03.2021) – docx  Güncellendi 
 • ZİDEK Etik Kurallar (Sürüm 1.0-10.10.2018) – pdf
 • ZİDEK Kalite Politikası (Sürüm 1.0-10.10.2018) – pdf
 • ZİDEK Türkçe-İngilizce Sözcük ve Terim Listesi (Sürüm 1.0-10.10.2018) – pdf

EĞİTİM ANKETLERİ: