11 Ağustos 2016

BELGELER

ZİDEK Tüzüğü ile bu tüzük gereği oluşturulan ve ZİDEK etkinliklerinde kullanılmakta olan yönetmelik, yönerge ve diğer belgeler aşağıda listelenmiştir.

TÜZÜK:

YÖNETMELİKLER:

YÖNERGELER:

DEĞERLENDİRİCİLER VE KURUMLAR İÇİN BELGELER:

Lisans Programları

Genel

DİĞER BELGELER:

ANKETLER: