ZİDEK Tüzüğü ile bu tüzük gereği oluşturulan ve ZİDEK etkinliklerinde kullanılmakta olan yönetmelik, yönerge ve diğer belgeler aşağıda listelenmiştir.

TÜZÜK:

 • ZİDEK Tüzüğü (Sürüm 3.0-13.06.2022) – pdf

YÖNETMELİKLER:

 • ZİDEK Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 4.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği (Sürüm 2.0-08.04.2019) – pdf

YÖNERGELER:

 • ZİDEK Aday Belirleme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Arşivleme Yönergesi (Sürüm 2.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (Sürüm 3.1 -01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 3.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.1 – 01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Tanıtım ve Sunum Yönergesi (Sürüm 1.0-03.05.2021) – pdf

DEĞERLENDİRİCİLER VE KURUMLAR İÇİN BELGELER:

Lisans Programları

 • ZİDEK 2023-2024 Dönemi Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu – docx
 • ZİDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.3-07.12.2021) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.2-03.05.2021) – docx pdf Güncellendi
 • Ziraat Fakülteleri Dekanlar Konseyi Tarafından Oluşturulan “Matematik ve Temel Bilim Dersleriyle Temel Bilimleri Tamamlayacak Temel Alan Dersleri ve Temel Mühendislik Dersleri” Ders Havuzları pdf
 • Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Tarafından Oluşturulan “Matematik ve Temel Bilim Dersleriyle Temel Bilimleri Tamamlayacak Temel Alan Dersleri ve Temel Mühendislik Dersleri” Ders HavuzlarıpdfYeni
 • ZİDEK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi
 • ZİDEK Ara Rapor Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.0-08.04.2019) – pdf
 • ZİDEK Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm 2.1-03.05.2021) – docx pdf
 • ZİDEK Öğrenci Değerlendirici Raporu (Sürüm 1.0-08.04.2019) – docx pdf
 • ZİDEK Program Değerlendirici Çizelgesi (FORM 3) (Sürüm 2.1-03.05.2021) – docx pdf
 • ZİDEK Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 3.1-01.01.2023) – pdf Güncellendi

Uzaktan Değerlendirme

 • ZİDEK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 1.2-01.01.2023) – pdfGüncellendi
 • ZİDEK Özdeğerlendirme Ek Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.0-03.05.2021) – pdf

Genel

 • ZİDEK Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi (Sürüm 2.0-18.04.2018) – pdf
 • ZİDEK Raporları Yazım Kuralları (Sürüm 1.0-18.04.2018) – pdf
 • ZİDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları (Sürüm 2.1-03.05.2021) – pdf Güncellendi

DİĞER BELGELER:

 • ZİDEK Değerlendirici Aday Anketi (Sürüm 1.2-01.01.2023) – docx
 • ZİDEK Etik Kurallar (Sürüm 1.0-10.10.2018) – pdf
 • ZİDEK Kalite Politikası (Sürüm 1.0-10.10.2018) – pdf
 • ZİDEK Türkçe-İngilizce Sözcük ve Terim Listesi (Sürüm 1.0-10.10.2018) – pdf

EĞİTİM ANKETLERİ:

 • ZİDEK Kurum Eğitim Anketi
 • ZİDEK Program Değerlendiricisi Eğitim Anketi
 • ZİDEK Üç Sözcük Anketi
 • ZİDEK Kişisel Çalışma Tarzları