28 Kasım 2019

ZİDEK Yönetim Kurulu

ZİDEK derneğinin yönetimiyle ilgili tüm konulardan sorumludur.
ZİDEK Yönetim Kurulu beş kişiden oluşmaktadır.
ZİDEK Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ZİDEK Tüzüğünde tanımlanmıştır.

2019-2021 Çalışma Dönemi (27.06.2019’dan itibaren)

Asıl Üyeler
Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu (Başkan)
Prof. Dr.Ayzin Küden (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Zahide KOCABAŞ (Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Çolak (Sayman)
Prof. Dr. İrfan Aslan (Üye)

Yedek Üyeler
Prof.Dr. Hayrettin Kendir
Prof. Dr. Fatma Yeşim Okay
Prof. Dr. Ebru Şenel
Prof.Dr. Hülya İlbi
Doç.Dr. Havva Eylem Polat