ZİDEK derneğinin yönetimiyle ilgili tüm konulardan sorumludur.
ZİDEK Yönetim Kurulu beş kişiden oluşmaktadır.
ZİDEK Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ZİDEK Tüzüğünde tanımlanmıştır.

2021-2023 Çalışma Dönemi (25.06.2021 – 25.06.2023)

Asıl Üyeler
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Ayzin KÜDEN (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Atilla ERİŞ (Üye)
Prof. Dr. Uygun AKSOY (Sekreter)
Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN (Sayman)

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
Prof. Dr. Fatma Yeşim OKAY
Prof. Dr. Ebru ŞENEL
Prof. Dr. Hülya İLBİ
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT