2023-2024 I. DÖNEM BAŞVURUSU (1-31 Ocak 2023)
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarihİşlem
31 Ocak 2023*Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28 Şubat 2023Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Mart 2023 – 31 Mart 2023Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
1 Nisan 2023 – 7 Temmuz 2023Kurumların özdeğerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
7 Temmuz 2023 – 31 Ağustos 2023Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi. Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi
1 Eylül 2023 – 14 Eylül 2023Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
1 Kasım 2023 – 31 Aralık 2023Kurum ziyareti
1 Aralık 2023 – 31 Mart 2024Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

*31 Ocak 2023: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için birinci başvuru dönemi son tarihidir.

2023-2024 II. DÖNEM BAŞVURUSU (1-31 Mayıs 2023)
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarihİşlem
31 Mayıs 2023**Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28 Haziran 2023Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Temmuz 2023 – 31 Temmuz 2023Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
1 Ağustos 2023 – 9 Kasım 2023Kurumların özdeğerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
9 Kasım 2023 – 31 Aralık 2023Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi. Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi
1 Ocak 2024 – 14 Ocak 2024Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
1 Ocak 2024 – 28 Şubat 2024Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
1 Mart 2024 – 31 Mayıs 2024Kurum ziyareti
1 Mayıs 2024 – 31 Temmuz 2024Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

**31 Mayıs 2023: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için ikinci başvuru dönemi son tarihidir.

2022-2023 I. DÖNEM BAŞVURUSU (1-31 Ocak 2022)
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarihİşlem
31 Ocak 2022*Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28 Şubat 2022Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Mart 2022 – 31 Mart 2022Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
1 Nisan 2022 – 6 Temmuz 2022Kurumların özdeğerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
7 Temmuz 2022 – 31 Ağustos 2022Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi. Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi
1 Eylül 2022 – 14 Eylül 2022Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
1 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
2 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022Kurum ziyareti
1 Aralık 2022 – 1 Mart 2023Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

*31 Ocak 2022: Yükseköğretim kurumlarının 2022 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için birinci başvuru dönemi son tarihidir.

 

2022-2023 II. DÖNEM BAŞVURUSU (1-31 Mayıs 2022)
ZİDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Tarihİşlem
31 Mayıs 2022**Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28 Haziran 2022Başvuruların değerlendirilmesi (kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
2 Ağustos 2022 – 8 Kasım 2022Kurumların özdeğerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
8 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi. Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi
3 Ocak 2023 – 17 Ocak 2023Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
3 Ocak 2023 – 28 Şubat 2023Kabul edilen / düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
6 Mart 2023 – 31 Mayıs 2023Kurum ziyareti
2 Mayıs 2023 – 29 Temmuz 2023Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması

**31 Mayıs 2022: Yükseköğretim kurumlarının 2022 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları ZİDEK’e bildirmesi için ikinci başvuru dönemi son tarihidir.