ZİDEK’le ilgili iç denetim mekanizmalarını yürütür; üç kişiden oluşmaktadır; görev ve yetkileri ZİDEK Tüzüğünde tanımlanmıştır.

Asıl Üyeler
Prof. Dr. Halit APAYDIN (Başkan)
Prof. Dr. Hasan Sabri ÖZTÜRK (Üye)
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN (Üye)

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Güngör YILMAZ
Prof. Dr. Hasan TOSUN
Prof. Dr. Umut TOPRAK