Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 29.06.1965 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Araştırma Görevlisi olarak Bahçe Bitkileri Bölümünde çalışmaya başlamıştır. Yüksek Lisansını 1988 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1989-1990 yılları arasında MAICH-Chania/Girit-Yunanistan’da lisansüstü çalışmalar yapmak üzere aynı kurumdan kazandığı burs ile 1 yıl süreyle Mediterranean Agronomic Institute of Chania-Girit/Yunanistan’da bulunmuştur. Doktorasını Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında 1993 yılında tamamlamıştır. 1995-1996 yılları arasında 1 yıl süreyle Nato-B1 bursu ile Cornell Üniversitesi, New York Eyaleti Tarımsal Araştırma Enstitüsü (New York State Agricultural Experiment Research Station- Department of Horticulture-NYSAES) Bahçe Bitkileri Bölümünde Ziyaretçi bilim adamı olarak araştırmalar yapmıştır. 1996 yılında Yardımcı Doçent, aynı yıl Doçent ve 29.04.2003 yılında Profesör unvanını alarak aynı bölümde çalışmalarına devam etmiştir.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, 1998-2001 yılları arasında Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Yardımcısı, 2004 yılından 16.02.2015 yılına kadar 11 yıl Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 13 Şubat 2015 tarihinden 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 14 Aralık 2017 tarihinden itibaren Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Ziraat Orman ve Su Ürünleri Konseyinde Raportör olarak görevlendirilmiştir.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Ulusal ve Uluslararası bir çok projede yönetici ve yardımcı araştırıcı olarak görev almış olup, 38 adet SCI indekste yayımlanan eseri, 55 adet ulusal dergilerde yayımlanan araştırma makalesi, 1 kitap ve 2 kitapta bölüm yazarlığı yapmış ve 920’nin üzerinde atıfı bulunmaktadır (H Index=11). Danışmanlığında 30 Yüksek Lisans ve 5 Doktora çalışması tamamlanmıştır. Halen 2 Yüksek Lisans ve 4 Doktora çalışmasının Danışmanlığını yürütmektedir.

Günümüze dek konusuyla ilgili olarak ülkemizde Düzenlenen bir çok Sempozyum ve Kongrelerde Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 12-16 Eylül 2017 tarihinde 9. Ulusal Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumuda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev almıştır (2013-2017). 12-16 Ağustos 2018 yılında düzenlenen 30. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi’nin Sempozyum Düzenleme Komitesi üyesi ve Sempozyum Sponsorluk Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır (2010-2018). Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği Üyesi olup, son 11 yıldır ülke temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU T.C. Başbakanlık DPT 9. Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev almıştır. Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, 3. Tarım Orman Şurası Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Komisyon Başkanı olarak görev yapmıştır (17 Temmuz 2019-20 Kasım 2019).

Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, 2010 yılından itibaren TÜRKAK’ta 17065 Sistem Belgelendirme ve 17024 Personel Belgelendirme’de Teknik Uzman ve Denetçi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Haziran 2015 yılından itibaren Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Halen, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.