1982 yılı Kilis doğumlu. 2007 Yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kısa bir süre Türkiye İş Bankasında çalıştıktan sona, 2009 yılında Türk Akreditasyon Kurumunda Akreditasyon Uzmanı olarak göreve başlamıştır. TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO IEC 17021, TS EN ISO IEC 17024 ve TS EN ISO IEC 17020 akreditasyon standartlarında ulusal ve uluslar arası Kuruluşların akreditasyon denetimlerinde Baş Denetçi olarak halen görev almaktadır. Kurumu TÜRKAK’ta TS EN ISO/IEC 17065 standardı konusunda eğitmen olarak kamuya açık eğitimleri vermektedir. Ayrıca 2017 yılından bu yana Türk Standardlar Ensitüsü “Tarımsal Standartlar” alanında Ayna Komitesi üyeliğini sürdürmektedir.

Haziran 2017 tarihinden itibaren Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları ve Akreditasyon Kurulu (ZAK) Üyesi olarak görev yapmaktadır.