1961 Ankara doğumlu. 1984 Yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde mezun oldu. 1987 yılında  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.1988-1990 yıllarında Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çalışmıştır.  1996 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Orobanşa Dayanıklı Erkenci ve Kısa boylu Kendilenmiş Ayçiçeği Hatları arası melez ve Heterosis”  konulu tezi ile  doktorasını tamamlamıştır. 1990-2015 yılları arasında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünde “ Çeşit Tescil Bölüm Başkanı olarak” görev yapmıştır. 16 Mart 2015 ‘de emekli olmuştur. 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğinde Teknik Birim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çalışma hayatı süresince ayçiçeği ıslahı, FYD testleri, TDÖ denemeleri, istatistik analizler, bitki çeşit koruma ve teknik uygulamaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası projelerde teknik uzman ve eğitici olarak çalışmıştır. Avrupa Birliği Bitki Çeşit Ofisi (CPVO) Tarla Bitkileri Çalışma Grubu Çalışmalarına Türkiye adına katılmıştır. Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği (UPOV), eğitici havuzunda yer almakta ve bölge ülkelerinde Bitki Çeşit Koruma Kanunu, UPOV Sözleşmesi ve Teknik Uygulamaları konusunda eğitim vermektedir.

Çeşit Tescil Sistemi, teknik uygulamaları konularında, kamu ve özel sektör araştırmacılarına eğitim vermiştir/vermektedir.

Çeşit Tescili, Bitki Islahçı Hakları ve post kontrol testleri konularında yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ve kongrelere katılmıştır. UPOV “Distance Learning Course” tamamlamıştır.

Ziraat Mühendisleri Odası, Bitki Islahçıları Alt Birliği ve Türkiye Bitki Islahçıları Derneğine üyedir. ZİDEK ZAK üyesi olarak görev yapmaktadır.