Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programına başladı.  2020 yılında mezun olarak, Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 2022 yılında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede doktora öğrenimine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında sebze yetiştiriciliği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, mantar yetiştiriciliği ve ıslahı yer almaktadır. Çalışma alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Araş. Gör. Ecem KARA, 2023 yılından itibaren ZAK Üyesi olarak görev yapmaktadır