• Duyuru
 • Çalıştay Yeri
  Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi “ZİDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı”
  28-29 Kasım 2020 – Çevrimiçi, ZOOM-Online)
 • Çalıştay Programı
 • Katılımcı Listesi
 • Akreditasyon Kavramı ve ZİDEK Tanıtım
 • Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı Sunumları
  • Açılış ve Çalıştay Tanıtımı
  • ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri
  • ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri (Ölçüt 1-4)
  • ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri (Ölçüt 5-10)
  • ZİDEK Değerlendirme Kararlarında Tutarlılık
  • ZİDEK Davranışsal Boyut
  • ZİDEK Rapor Yazımı
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Eğitimden Fotoğraflar