Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı zidek2011webson1.png
 • Duyuru
 • Çalıştay Yeri
  ZİDEK Yönetim Kurulu ve ZAK Üyelerine Program Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı” 18 Mayıs 2019
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara)
 • Çalıştay Programı
 • Katılımcı Listesi
 • Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı Sunumları
  • Açılış ve Çalıştay Tanıtımı
  • ZİDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu
  • ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri (+ tartışma)
  • Örnek olay çalışmaları (Ölçüt 2 ve 3.2)
  • Değerlendirme Süreci (+ tartışma)
  • Değerlendirme Sürecinin Davranışsal Boyutu
  • Değerlendirmelerde Tutarlılık (+ tartışma)
  • Rapor Yazımı (+ tartışma)
  • Genel Tartışma ve Kapanış
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Eğitimden Fotoğraflar