02.11.2019  tarihinde MÜDEK Danışma Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. A. Erbil PAYZIN tarafından Yönetim Kurulu ve Akredtasyon kurulu Üyelerinin katılımıyla “ZİDEK Akreditasyon Süreçleri Çalıştayı” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın amacı, ZİDEK akreditasyon süreci kapsamında yer alan çeşitli etkinlikleri Yönetim Kurulu ve Akreditasyon Kurulu üyelerin üstleneceği roller açısından tartışıp, bu sürecin daha iyi tanınmasını sağlamaktı ve Çalıştay son derece verimli geçmiştir. Bu bağlamda MÜDEK Danışma Kurulu Koordinatörü Doç.Dr. A. Erbil PAYZIN’a ve MÜDEK Yönetimine en içten şükranlarımızı sunuyoruz.