Duyurular

Go to Yönetmelik

Yönetmelik

Bu yönetmelik, “Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” Tüzüğü’nün 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Amacı, ZİDEK’in Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu ile ZİDEK organı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemektir.

Go to Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi

Bu yönerge, “Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” Tüzüğü ile ZİDEK Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

Go to Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi

Bu yönerge, “Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” Tüzüğü ile ZİDEK Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. Bu yönergenin amacı, ZİDEK’in program değerlendirme ve akreditasyon uygulama esaslarını düzenlemektir.

Go to Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Yönergesi

Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Yönergesi

Bu yönerge, “Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

Go to The European Assocıatıon for Qualıty Assurance ın Hıgher Educatıon (ENQA)

The European Assocıatıon for Qualıty Assurance ın Hıgher Educatıon (ENQA)

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) is an umbrella organisation which represents quality assurance organisations from the European Higher Education Area (EHEA) member states. ENQA promotes European co-operation in the field of quality assurance in higher education and disseminates information and expertise among its members and towards stakeholders in order to develop and share good practice and to foster the European dimension of quality assurance.