Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve akreditasyon Derneği (ZİDEK), çeşitli disiplinlerdeki Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

ZİDEK, 2011 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi veren fakültelerin bünyelerindeki farklı lisans programlarının akreditasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 7 kurucu üye ile kurulmuştur. Şu an derneğin üye sayısı 46’dır.