Prof.Dr. Ercan EFE, Antalya/Elmalı/Yapraklı (Güğü) Köyü doğumlu olup lise öğrenimini eski bir Köy Enstitüsü olan Antalya Aksu Öğretmen Okulu’nda; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik  Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve çalışmaya başlamıştır. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde aynı birimde çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzmanlık alanı İstatistik, Uygulamalı İstatistik, Biyometri, Biyoistatistik, Araştırma ve Deneme Yöntemleri üzerinedir.

            İstatistik,  Bilgisayar Programlama, Bilgi Teknolojileri alanında 9 kitap yazmıştır. Güncelliğini yitirmeyen ve İstatistik alanındaki 4 adet kitabı; SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II (EFE, E., Bek, Y. ve Şahin, M., 2000), İstatistiksel Örnek Büyüklüğü (EFE, E., 2000), Araştırma ve Deneme Metodları I (Bek, Y. ve EFE, E., 1987), SAS Yazılımı ile İstatistiksel Analizler (Orhan, H., EFE, E. ve Şahin, M., 2004) şeklindedir

Bilimsel eserleri toplam 109 adettir. Bunlardan 15 tanesi uluslar arası, 21 tanesi ulusal  hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler; 19 tanesi uluslar arası, 38 tanesi ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış bildiriler şeklindedir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde; Parametrik Olmayan İstatistik, İleri Araştırma ve Deneme Metotları, Lineer Modeller, İstatistikte Matrisler, Matematiksel İstatistik, Dağılış Teorisi, İstatistik Paket Programlarının Kullanımı, Kantitatif Genetikte İstatistik Yöntemler, Kovaryans Analizleri, Çok Değişkenli Analiz, Bilimsel Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, İnternet ve Bilimsel Bilgiye Erişim, Regresyon Analizi gibi dersler vermektedir. Yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre, çalıştay, panel katılımları gerçekleştirmiştir. Bilgisayar teknolojileri ve çevre kirliliği ile bilimsel bilgiye erişim konularında çok sayıda konferanslar vermiştir.

10 adet yüksek lisans, 7 adet doktora öğrencisine danışmanlık yapmış, alanında tez çalışmaları tamamlatmıştır. Halen 1 Yüksek lisans, 2 doktora tez danışmanlığı sürmektedir.

Akademik çalışmalar dışında edebiyat, resim, dağcılık ve fotoğrafçılık ile amatör olarak ilgilenmiştir. MADOSK (Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübü, 2004), KSÜDER46 (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, 2014), TCMK MARAŞ (Kahramanmaraş Türk Chopper Motosiklet Kulübü, 2013), ZOODER46 (Kahramanmaraş Zootekni Mezunları Derneği, 2008), ADD KMaraş (Atatürkçü Düşünce Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 2009), TEMA Kahramanmaraş (2008), SEÇENEK (Sürdürülebilir Ekolojik Çevre ve Gelecek Nesil Haklarını Koruma, 2015)  gibi bazı sivil toplum örgütlerinin kuruculuğunda bulunmuş, başkan, onursal başkan ve/veya yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş, yürütmektedir.

Haziran 2019 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ercan EFE, ZİDEK Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.