19 Şubat 2021

ZİDEK-Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Kurum Eğitim Çalıştayı Dokümanları

 • Duyuru
 • Çalıştay Yeri
  (Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi “ZİDEK Kurum Eğitim Çalıştayı”
  27 Kasım 2020 – Çevrimiçi, ZOOM-Online)
 • Çalıştay Programı
 • Katılımcı Listesi
 • Çalıştay Sunumları
  • Açılış ve Çalıştay Tanıtımı
  • ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri
  • ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri (Ölçüt 1-4)
  • ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri (Ölçüt 5-10)
  • ZİDEK Rapor Yazımı
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Eğitimden Fotoğraflar