ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerine yönelik Ziraat Orman Su Ürünleri Dekanlar Konseyi Ziraat Fakülteleri Dekanları Bilgilendirme Toplantısı 25 Ocak 2022 tarihinde saat 15:00-17:00 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Konsey Başkanı Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR başkanlığında 40 fakülte dekanı ve dekan vekilinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU akreditasyon süreçleriyle ilgili bilgi vermiş ve soruları cevaplamıştır.