Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyonu çalışmalarına yönelik olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 19 Şubat 2021 Cuma günü 1 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” ve 20-21 Şubat 2021 tarihlerinde 2 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” yapılacaktır. Kurum Eğitim çalıştayı ve Program Değerlendiricisi Eğitimleri, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK-ZAK (Ziraat Fakülteleri Akreditasyon Kurulu) Başkanı Prof.Dr. İsmail KARACA, ZİDEK-ZAK Üniversite Temsilcisi üyeleri Prof. Dr. F. Canan ABAY ve Prof. Dr. M. Bülent TORUN  tarafından gerçekleştirilecektir.