Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 3 Haziran 2022 tarihinde saat 13:00-14:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açış konuşmaları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu YÜCEL ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN tarafından yapılmıştır.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Üyeleri Prof. Dr. Canan F. ABAY, Prof. Dr. M. Bülent TORUN ve Prof. Dr. Deniz ÇOBAN değerlendirme ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilgi vermişler ve ve soruları yanıtlamışlardır.