Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen bilgilendirme toplantısı 24 Haziran 2021 tarihinde saat 16:00-17:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açış konuşmaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU tarafından yapılmıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 9 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Üyeleri Prof. Dr. Canan F. ABAY ve Prof. Dr. M. Bülent TORUN değerlendirme ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilgi vermişler ve ve soruları yanıtlamışlardır.