Eğitimin açış konuşmaları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ ve ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU tarafından yapılmıştır.

Eğitim 43 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Gün boyunca süren eğitimleri ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve ZİDEK-ZAK Üyesi Prof.Dr. M. Bülent TORUN gerçekleştirmiştir.