Toplam 51 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerine yönelik ve değerlendirme ve akreditasyon sürecine başvuracak olan programlar için minimum gereklilikler, Mühendislikte Tasarım dersi(Ders/Uygulama), Matematik ve Temel Bilim Dersleri (32 kredi saat/60 AKTS), Temel Mühendislik ve ilgili programa uygun mühendislik meslek eğitimi (48 kredi saat (90 AKTS) ile ilgili olarak ve Ziraat Mühendisi unvanıyla Ziraat Fakültelerinde farklı programlardan mezun verdiğimiz için söz konusu Matematik ve Temel Bilim Dersleri ile Temel Mühendislik Derslerinin alımında programlar arasında (Farklı Fakültelerdeki aynı programlarda, aynı fakülte içerisindeki farklı programlar arasında) fark olup olmaması veya bu konuda nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili üç saat süren bir istişare toplantısı yapılmıştır.

 İstişare toplantısı sonucunda, bu konuda daha önceden çalışmaya başlamış fakültelerin dekanları ile birlikte, ZİDEK ZAK Başkan ve bir üyesinin de katılacağı toplantıyla Matematik ve Temel Bilimler havuzu ile Temel Mühendislik Dersi havuzlarının oluşturulmasına yönelik olarak fakültelerden gelen tüm tekliflerin de değerlendirilerek Konseye iletilmesine karar verilmiştir

.