ZİDEK Yönetim Kurulu, ZİDEK ZAK Kurulu ve dışarıdan alanla ilgili akreditasyon tecrübeleri olan önceki Rektörler ve YÖK üyeleri ile Su ürünleri Mühendisliğini temsilen katılacağı ve MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent PLATİN’in Eğitici olduğu “ZİDEK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı” 18.05.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde gerçekleştirilecektir.